Tannregulering

Tannregulering kan gjøre mye både for bitt og selvtillit. Vi har reguleringer for både ungdom og voksne, og garanterer et fornøyd smil etter behandling.

Har du eller noen der hjemme behov for å rette opp i tannstillingsfeil, har vi hos Tannlege Klette lang erfaring med tannregulering. 

Det er mest vanlig å ha tannregulering i tenårene, men mange merker også behov for å få enten en tradisjonell eller en usynlig tannregulering senere i livet. Her kan du lese mer om når det kan være aktuelt å bruke regulering, og hvilke typer tannregulering vi tilbyr. 

Ulike tannstillingsfeil

Tennene våre vokser ikke alltid slik vi ønsker, og resultatet kan ofte bli tannstillingsfeil. Behovet for å rette opp i stillingsfeil kan være større hos noen enn hos andre, og dette kan skyldes varierende grad av avbitt og tyggefunksjon samt skader på tennene. Mange ønsker også regulering av rent estetiske grunner. Barn og unge er de som oftest får regulering. 

En regulering kan rette opp i en rekke ulike tannstillingsfeil. Det kan være overbitt, underbitt, kryssbitt, saksebitt, åpent bitt og dypt bitt. Det kan også være trangstilling og agenesi.

Overbitt

Ved overbitt vil overkjevens tenner stå lenger frem enn underkjevens tenner. Dersom man er av ung alder, kan det i noen tilfeller benyttes en plate for å fremme eller hemme veksten av underkjeve og/eller underkjeve. 

Men det blir som oftest benyttet tannregulering, eller streng, både oppe og nede. Ved større overbitt må man ofte trekke jeksler i overkjeven for å kunne ”trekke” overkjevens tannrekke bakover.

Underbitt

Ved underbitt vil underkjevens tenner stå lenger frem enn overkjevens. Mindre overbitt kan som oftest behandles med vanlig tannregulering (streng) og/eller plate.Ved mer alvorlige tilfeller, kan det være behov for kjevekirurgi i tillegg. Dette må gjøres når kjeven er ferdig utvokst.

Kryssbitt

Ved kryssbitt er overkjevens tannbue for smal i forhold til underkjevens. Behandlingen er normalt regulering (streng) eller plate for å kunne utvide tannbuen i overkjeven.

Saksebitt

Ved saksebitt er bittet motsatt av kryssbitt: I disse tilfellene vil underkjevens tannbue være for smal i forhold til overkjevens. Også her er behandlingen normalt plate eller regulering (streng).

Åpent bitt

Manglende kontakt mellom tenner i overkjeven og underkjeven kalles for åpent bitt, og dette kan skape problemer ved spising. Dersom en har et slikt bitt kan en oppleve problemer med å tygge og bite maten. I disse tilfellene er behandlingen normalt regulering i begge kjevene, og i noen tilfeller kjevekirurgi.

Dypt bitt

Ved dypt bitt dekker tennene i overkjeven for mye av tennene i underkjeven. Her er behandlingen regulering (streng) i en eller begge kjevene.

Trangstilling

Trangstilling skjer når tennene står uryddig. Dette skaper ofte plassmangel og hindrer permanente tenner å komme ut. Her vil behandlingen være tannregulering eller plate. I noen tilfeller ved større plassmangel vil det være nødvendig og trekke en eller flere tenner.

Agenesi

Dersom det mangler en eller flere permanente tenner i kjevene, er dette en bittilstand som kalles for agenesi. Her vil behandlingen være regulering (streng) for å lukke området der man mangler en tann. I noen tilfeller ønsker pasienten et implantat istedenfor.

Usynlig tannregulering

Å ha synlig regulering i en voksen alder kan for noen virke sjenerende. Det finnes heldigvis flere typer behandlinger. Vi tilbyr den usynlige reguleringen Invisalign, som består av gjennomsiktige skinner. 

Ved hjelp av 3D-teknologi fremstilles en rekke skinner tilpasset dine tenner og ditt behov. Disse skinnene vil flytte på tennene litt etter litt. Skinnene brukes hele tiden bortsett fra når en spiser og drikker. Skinnene byttes cirka hver 14. dag, og man møter tannlegen ca. hver fjerde til åttende uke. De fleste blir ferdig med denne behandlingen i løpet av ett år.

Hvorfor er det viktig å ha rette tenner?

Man skulle kanskje tro at det å få et riktig bitt og rette tenner kun er viktig for utseendet sin skyld, men skjeve tenner kan også føre til at du får flere tannproblemer enn nødvendig. Å regulere tennene er altså ikke bare en estetisk tannbehandling. 

Skaper bedre tannhygiene

Rette tenner gjør at det blir enklere å pusse tennene grundig i hverdagen. Tenner som står skjevt i forhold til hverandre kan gjøre at det er enkelte steder du ikke kommer til med tannbørste og tanntråd, noe som kan føre til at det samler seg opp bakterier og plakk.

Mindre risiko for tannproblemer

Fordi det er vanskeligere å rengjøre skjeve tenner ordentlig, kan skjeve tenner gjøre at man er mer utsatt for å få tannproblemer som tannråte og Periodontitt. Feil bittstilling kan derimot føre til spente muskler og hodepine.

Mindre slitasje på tennene

Tenner som stikker mer ut av munnen enn andre er mer utsatt for slitasje. Dersom du retter opp tennene med en tannregulering, kan du unngå at tennene blir mer slitt enn nødvendig.

Hvor mye koster tannregulering?

Hvor mye en regulering koster avhenger av om hvor stor tannstillingsfeil du har, hvor omfattende behandlingen blir og hvilken type regulering du ønsker. 

I mange tilfeller vil tannstillingsfeilene være kvalifisert for offentlig støtte, eller refusjon gjennom HELFO, dersom behandlingen utføres før fylte 20 år. Dette betyr at du kun betaler egenandelen selv.

Kontakt oss i dag

Velkommen til vår klinikk! Vi er en moderne klinikk i lyse lokaler sentralt i Vika i Oslo sentrum. Vi har to allmennpraktiserende tannleger og to tannpleiere med lang og bred erfaring innen all tannbehandling. 

Hos oss vil du alltid være i trygge hender og få en god opplevelse. Har du spørsmål angående tannregulering eller andre tannbehandlinger, kan du ta kontakt med oss på telefon eller gjennom vårt kontaktskjema nedenfor. 

Velkommen!

Våre tjenester

  • Undersøkelse
  • Rotfylling
  • Hull i tennene
  • Tannkjøttbehandling
  • Tannregulering
  • Implantater
  • Tannkirurgi

Send oss en melding